Om oss

OM BARNEHAGEN
Sollerud er en ikke-kommersiell, enkeltstående barnehage uten tilhørighet til noen kjede eller konsern. Vi er opptatt av kvalitet i leken og gode relasjoner mellom barn/barn og barn/voksen.

Barnehagen er en foreldreeid andelsbarnehage som hadde oppstart i 1988. Vi ligger flott til i krysset Bestumveien/ Sollerudveien og de fleste barna bor i gåavstand til barnehagen. Vi har plass til 37 barn i alderen 10 mnd. -6 år. Småbarnsavdelingen vår heter Baktus, mens storbarnsavdelingen heter Karius. Vi har egen fotballbane, flere epletrær og kjøkkenhage. I umiddelbar nærhet finnes flere naturområder, lekeplasser og gode kollektivforbindelser til hele Oslo. Vi følger til enhver tid bemanningsnormen for barnehager og vi tenker barnets beste i alle ledd av virksomheten.  

Barnehageåret 2023/2024 er vi 7 ansatte i grunnbemanningen i tillegg til en styrer i 100% stilling.


ÅPNINGSTIDER
Barnehagens åpningstider er 07:30 til 16:45 alle hverdager. Vi holder stengt i romjulen og i uke 28, 29 og 30 i 2023.


MAT
Barnehagen serverer lunsj 4 dager i uka. 3 dager med varmmat levert fra barnehagematen.no og 1 dag med brødmat og grønnsaker. En dag i uka har vi turdag der barna har med matpakke hjemmefra som nytes på turen. Til måltidet kl 14. har barna med matpakke hjemmefra hver dag. Medbrakt frokost kan nytes på avdelingen fram til 08.30.


OPPTAK
Søknad om plass i Sollerud barnehage gjøres gjennom kommunens nettsider. Vi har søskenprioritet ved opptak samt prioritet for barn bosatt i sameiet Bestumveien 84-86. Merk at flertallet av barna ikke bor på disse adressene, og at alle kan søke plass hos oss!

Vi følger maksprisen for barnehager som for tiden er 3000,- pr mnd.